Ana içeriğe atla
sss

 

Mevlana Değişim Programı Nedir?

Mevlana Değişim Programı, yurtiçinde eğitim veren yükseköğretim kurumları ile yurtdışında eğitim veren yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişimini mümkün kılan bir programdır. 23 Ağustos 2011 tarih ve 28034 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmelik ile birlikte yurt dışındaki yükseköğretim kurumları ile ülkemizdeki yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişiminin önü açılmıştır.
Diğer değişim programlarından farklı olarak, hiçbir coğrafi bölge ayrımı olmaksızın değişim programı bünyesindeki hareketlilik bütün dünyadaki yükseköğretim kurumlarını kapsamaktadır.
Değişim programına katılmak isteyen öğrenciler en az bir en fazla iki yarıyıl eğitim için; öğretim elemanları ise en az 1 hafta en fazla 3 ay süreyle dünyadaki yükseköğretim kurumlarında ders vermek üzere programdan faydalanabilirler. Benzer şekilde dünyanın bütün bölgelerinden de öğrenci ve öğretim elemanları Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarına gelebilirler.

 

Mevlana Değişim Programına Kimler Katılabilir?

Mevlana Değişim Programı kapsamında öğrenci değişimine, Türkiye'deki bütün yükseköğretim kurumlarında (Mevlana Değişim Programı Protokolü imzalamış olan yükseköğretim kurumlarında) örgün eğitim programlarına kayıtlı ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri katılabilirler.
Ayrıca, Mevlana Değişim Programı Protokolü imzalayan yurt içi ve yurt dışı yükseköğretim kurumlarında görev yapan tüm öğretim elemanları da Mevlana Değişim Programına katılabilirler.
Öğretim elemanlarının hareketlilik kapsamında yer alan akademik faaliyetleri haftalık olarak toplam altı saatten daha az olamaz. Öğretim elemanı tarafından gerçekleştirilen faaliyetlerin saat olarak hesaplanmasında dersler esas alınır. Ders saatlerinin haftalık olarak altı saati doldurmaması durumunda seminer, panel veya konferanslar gibi akademik faaliyetler de bu kapsamda değerlendirilir. Ders verme faaliyeti içermeyen öğretim elemanı hareketliliği planları, Mevlana Değişim Programı kapsamında değerlendirilemez ve değişim için kabul edilemez.

 

Mevlana Değişim Programına Başvuru Şartları

Mevlana Değişim Programı öğrencisi olmak için temel koşullar birkaç başlık altında toplanabilir:
- Öğrencinin, örgün eğitim verilen yükseköğretim programlarında kayıtlı ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora öğrencisi olması,
- Ön lisans ve lisans öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının 4 (dört) üzerinden en az 2,5 (iki buçuk) olması,
- Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının 4 (dört) üzerinden en az 3 (üç) olması,
- %50 dil puanı + %50 Not Ortalaması.
Ön lisans ve lisans programlarının hazırlık ve birinci sınıfında okuyan öğrenciler ile hazırlık ve bilimsel hazırlık dönemlerinde bulunan yüksek lisans ve doktora öğrencileri, esas eğitime başladıkları ilk yarıyıl için bu programdan faydalanamazlar.

 

Mevlana Değişim Programından yararlanmak isteyen ve ön şartları taşıyan bir kişi nasıl başvuru yapmalı?

Öğrenciler, Türkiye´de kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumunun Mevlana Değişim Programı kurum koordinasyon ofisine https://mevlana.yok.gov.tr/ internet adresinden ulaşabileceği gerekli formları eksiksiz bir şekilde doldurarak başvurusunu gerçekleştirebilir.
Mevlana Değişim Programı Protokolü imzalayan yükseköğretim kurumlarında görev yapan tüm öğretim elemanları da aynı şekilde ilgili Mevlana Değişim Programı kurum koordinasyon ofisine başvurularını yapabilirler.

 


Mevlana Değişim Programından kaç sefer ve ne kadar süre ile yararlanabiliriz?

Öğrenciler; Mevlana Değişim Programından en az bir, en fazla iki yarıyıl faydalanabilirler. Yarıyıl hesabı, eğitim sistemi dikkate alınarak değişiklik gösterebilirse de toplam değişim süresi bir eğitim-öğretim yılını aşamaz.
Öğretim elemanlarının Mevlana Değişim Programı hareketlilik süresi, bir eğitim-öğretim yılı içinde bir defaya mahsus olmak üzere en az bir hafta en fazla üç ay olabilir.

 

Mevlana değişim programından yararlanmak isteyen bir öğrenci gittiği kuruma öğrenim ücreti öder mi?

Öğrenciler sadece, Mevlana Değişim Programı öğrencisi oldukları süre zarfında kayıtlarının bulunduğu örgün yükseköğretim kurumlarına ödemekle yükümlü oldukları katkı paylarını ya da öğrenim ücretlerini ödemeye devam ederler. Değişim programı çerçevesinde gideceği yükseköğretim kurumuna ayrıca bir eğitim öğretim ücreti ödemezler.

 

Programa katılan öğrenci dönem kaybına uğrar mı?

Mevlana Değişim Programına katılıp, Türkiye sınırları dışında başka bir ülkede eğitim gören öğrencinin yurt dışındaki yükseköğretim kurumunda almış olduğu ders ya da derslerin, Öğrenim Protokolü'nde hangi derslere denk sayılacağının açıkça belirlenmiş olması sebebiyle öğrenci ülkesine döndüğünde herhangi bir dönem kaybı yaşamaz.

 

Değişim için bir yükseköğretim kurumuyla bölüm bazında mı anlaşılacak yoksa o yükseköğretim kurumunun tüm bölümleriyle mi anlaşma yapılacak?

Yükseköğretim kurumları yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarıyla protokol imzalarken hangi alanlarda ve bölümlerde, ne kadar öğrenci ve öğretim elemanı değişimi yapacaklarını belirteceklerdir.

 

Program kapsamında protokol yapılacak yükseköğretim kurumlarının YÖK tarafından tanınıp tanınmadığına ilişkin bir liste var mıdır, varsa eğer bu listeye nasıl ulaşabiliriz?

YÖK tarafından tanınan üniversitelerin listesini içeren bilgilere http://www.yok.gov.tr/web/denklik/anasayfa web sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

 

Protokol imzalamak istediğimiz yükseköğretim kurumunun ismi YÖK tanınma listesinde yoksa ne yapmalıyız?

Tanınma listesinde bulunmayan yükseköğretim kurumlarının tanınma durumunu öğrenmek için mevlana.yok.gov.tr/belgeler başlığı altında bulunan matbu tanınma talep dilekçesiyle YÖK Akademik Değişim Programları Birimi’nden tanıma bilgisi edinebilecektir.

 

Üniversitemizin, yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarıyla ikili anlaşmaları bulunmaktadır. Bu kapsamdaki anlaşmaları Mevlana Değişim Programı kapsamına almamız mümkün müdür? Mevlana Değişim Programı kapsamına almak istersek protokolleri de değiştirmek gerekir mi?

Mevlana Değişim Programı kapsamında değişim yapmak için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından tanınan yükseköğretim kurumu ile Mevlana Değişim Programı Protokolü’nün imzalanması gerekmektedir. Yurt dışı yükseköğretim kurumuyla imzalamış olduğunuz diğer ikili anlaşmalar Mevlana Değişim Programı’na otomatik olarak aktarılamaz. Program kapsamında öğrenci ve öğretim elemanı değişimi için Mevlana Değişim Programı Protokolü’nün imzalanmış olması gerekmektedir.

 

Protokol yapacağımız yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının devlet ya da özel üniversite olmalarıyla ilgili bir sınırlama var mıdır?

Protokol yapacağınız yurt dışındaki yükseköğretim kurumunun devlet ya da özel olmasına ilişkin bir sınırlama bulunmamaktadır.

 

Vakıf Üniversiteleri, Mevlana Değişim Programı kapsamında öğretim elemanı ve öğrenci değişiminden faydalanabilirler mi?

23 Ağustos 2011 tarih ve 28034 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mevlana Değişim Programı Yönetmeliği’nin 28. maddesi 2. fıkrasına göre; “Vakıf üniversiteleri ve vakıf meslek yüksekokulları da bu program hükümleri kapsamında yurt dışı yükseköğretim kurumları ile öğrenci ve öğretim elemanı değişimi yapabilirler. Ancak YÖK tarafından vakıf üniversiteleri ve meslek yüksekokullarına bu program kapsamında herhangi bir kaynak aktarımı veya ödeme yapılamaz. Vakıf üniversiteleri ve meslek yüksekokulları mali hükümler dışında, bu program kapsamında değişimi gerçekleştirebilmek için bu Yönetmelik hükümlerine tabidirler ve Yükseköğretim Kurulunu bilgilendirmekle yükümlüdürler.”

 

Mevlana Değişim Programı çerçevesinde yurt dışındaki özel/vakıf yükseköğretim kurumuna giden/gelen öğrenci/öğretim elemanı için ödeme yapılabilir mi?

Protokol yapılan yurt dışındaki yükseköğretim kurumunun özel/vakıf/devlet üniversitesi olması kaynak aktarımı yapılması konusunda engel teşkil etmemektedir.

 

Mevlana Değişim Programı Protokolü’ne ek olarak bir protokol yapılmasının önemi nedir?

Anlaşma yapılacak yükseköğretim kurumlarıyla öğrenci ve öğretim elemanlarının barınma, yemek, sağlık sigortası vb. giderlerinin karşılıklı yükseköğretim kurumları tarafından karşılanması; yükseköğretim kurumları farklı notlandırma ve kredilendirme sistemleri kullanıyorsa bu konuda uyumun sağlanması gibi konularda ek bir protokol düzenlemeniz önerilmektedir. Ek protokol için oluşturulan matbu bir form olmayıp içeriği tamamen anlaşma yapacağınız yükseköğretim kurumlarıyla belirleyeceğiniz esaslardan oluşacak bir metindir.

 

Ek protokol için standart bir format var mı? Ek protokol içeriği konusunda sınırlama bulunmakta mıdır?

Ek protokol için standart bir format ve içeriği konusunda da sınırlama bulunmamaktadır. Ancak imzalanacak ek protokolün Mevlana Değişim Programı yönetmeliği ve usul ve esaslarda belirtilen hususlarla çelişmemesi esastır.

 

Mevlana Değişim Programı Protokolü’nü Rektörün olmadığı durumlarda kim ya da kimler imzalama yetkisine sahiptir?

Rektörün bulunmadığı durumlarda Protokolü sadece Rektör Vekili imzalayabilir. Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarındaysa (ülkelere göre yükseköğretim kurumları içinde ilgili kurumu temsile yetkili en üst otoritenin adı ve konumu değişebilmektedir) ilgili kurumu imza yetkisiyle temsil eden üst düzey yetkililer imzalayabilir.

 

İmzaladığımız Protokollerin bir kopyasını YÖK’e göndermeli miyiz?

İmzalanan Protokolün elektronik kopyası, fotokopisi veya ıslak imzalı bir nüshasının YÖK’e iletilmesi gerekmektedir. Protokolün aslı mutlaka imzacı yurt içi yükseköğretim kurumunda bulunmalıdır.

 

Mevlana Değişim Programı kapsamında değişime katılan öğrenciler için hangi notlandırma ve kredilendirme sistemi kullanılacaktır?

Mevlana Değişim Programı öğrencilerinin, ortak bir kredi sistemi çerçevesinde belirlenen kredilere dayalı ders yükleri, kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumlarında aynı yarıyılda almaları gereken ders yükünden daha az olamaz. Değişimde ders sayısı değil, derslerin kredileri dikkate alınır. Yükseköğretim kurumları imzaladıkları protokolde karşılıklı olarak mutabık kaldıklarını beyan etme şartıyla, ortak bir kredilendirme sisteminde anlaşabilecekleri gibi, AKTS kredilendirme sistemini de değişimde esas alabilirler. İmzacı yükseköğretim kurumları, öğrencilerin kendi kurumlarında aldıkları veya alacakları dersler nedeniyle ortaya çıkabilecek ders tekrarlarının önlenmesi, değişim döneminde kendi kurumlarında alacakları derslerle gidecekleri yükseköğretim kurumunda alacakları derslerin eşleştirilmesi konuları ile öğrencilerin değişim süresince kredi, ders, dönem veya yıl kaybına uğramaması için gerekli tedbirleri alır. Bu amaçla kredilerin tamamlanmasında ders tekrarlarının önlenmesi amacıyla, gidilen yükseköğretim kurumunun alt ve üst sınıflarından da dersler seçilebilir. Öğrenim Protokolünde derslerin kredileri ile derslerin hangi derslere denk sayılacağı eğitim-öğretim dönemi başlamadan önce açık olarak belirlenir. Öğrencilerin başarılı oldukları derslerin notlarının denkleştirilmesinde Mevlana Değişim Programı öğrencisi olarak öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumunda uygulanan ders geçme notu esas alınır. Ders geçme notu farklı olan kurumlara gitmek isteyen öğrenciler, konu hakkında değişim dönemi başlamadan önce bilgilendirilir. Öğrenim protokolünü imzalayan öğrencilerin konuyla ilgili bilgilendirildikleri varsayılır. Denklikler ilgili akademik birimin yönetim kurulu tarafından onaylanır. Mevlana Değişim Programından yararlanan öğrencilerin başarılı oldukları dersler ve kredileri, kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumlarının ders ve not çizelgelerinde yazılı olarak belirtilir.

 

Araştırma görevlileri programdan faydalanabilirler mi?

Araştırma görevlileri öğrenci olarak (eğer lisansüstü bir programa kayıtlıysa) programdan faydalanabilir.

 

Her yıl YÖK tarafından yükseköğretim kurumlarına belli bir kontenjan mı verilmektedir?

Her yıl her yükseköğretim kurumuna ayrı ayrı bir kontenjan tahsisi söz konusu değildir. Mevlana Değişim Programı Protokolü’nün 2. sayfasında imzacı kurumlar hangi alan/bölümlerde ne kadar öğrenci ve öğretim elemanı değişimi yapacaklarını sayı ve süre olarak belirtirler. İmzalanan bu Protokollerin bir nüshası YÖK’e gönderilir. YÖK Yürütme Kurulu, kaynakların adil kullanımı, Programın etkin ve verimli şekilde işleyebilmesi adına yükseköğretim kurumlarımızdan gelen talepleri inceler ve gerekli durumlarda, iletilen taleplerin yeniden düzenlenmesine karar verebilir.

 

Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri tez aşamasında Mevlana Değişim Programı’ndan yararlanabilir mi? Yararlanmaları durumunda gittikleri yükseköğretim kurumunda herhangi bir çalışma programı uygulamaları gerekir mi ya da nasıl bir program uygulanması gerekir?

Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri yönetmelikte belirtilen hususları taşıması kaydıyla tez döneminde de Mevlana Değişim Programı’ndan faydalanabilir. Öğrencinin gideceği yükseköğretim kurumunda ders alıp almaması, doktora tez araştırmasında bulunup bulunmaması gibi faktörler bölüm/ana bilim dalı başkanları ve koordinatörlerinin karar vereceği bir durumdur. YÖK’ün bu konuda bağlayıcı bir karar alması söz konusu değildir. Ancak öğrencinin ölçülebilir bir başarıya temel teşkil edecek bir faaliyette bulunması gerekir. Bu hem öğrencinin programdan faydalanıp faydalanmadığının (yani okula, derse, çalışmalara katılıp katılmadığının) tespit edilmesi hem de bursun ödenmesi ve dönem kaybı yaşanmaması için gerekli bir noktadır.

 

Gidilen Ülkede Kalacak Yer Nasıl Ayarlanacak?

Kalacak yer ayarlamasını öğrenci veya öğretim elemanı kendisi yapacaktır.

 

Uçak Biletini Kim Alacak?

Uçak biletini öğrenci veya öğretim elemanı kendisi alacaktır. Biletin bir kopyası Mevlana koordinatörlüğümüze teslim edilecektir.

 

Hangi Dil Belgeleri Kabul Ediliyor?

Dil puanı olarak ulusal ve uluslararası geçerliliği olan belgelerin yanında üniversitemizin yaptığı genel dil sınavlarını da kabul ediyoruz.

 

Kimler Başvuramaz?

Değişime sonraki dönem gidileceğinden son sınıf öğrencileri programa başvuramaz. 

 

Öğrencinin Aldığı Burslar Kesilir mi?

Mevlana Değişim Programı’na katılan öğrencilerin, öğrenim gördükleri süre içerisinde aldıkları diğer burslar ve krediler devam eder.

 

Ders Eşleştirmeleri Nasıl Yapılacak?

Öğrenci değişime hak kazandıktan sonra bölüm koordinatörü ile birlikte ders eşleştirmelerini yapacaktır. Öğrenim protokolü, öğrencinin kendisi tarafından, bölüm başkanı ve ilgili koordinatör tarafından imzalandıktan sonra tarafımıza ulaştırılmalıdır. Öğrenim protokolü ancak tüm imzalar tamamlandıktan sonra geçerli olur. Öğrenci yapacağı protokolde gideceği eğitim kurumunda EN AZ kayıtlı olduğu kurumda alması gereken kredi miktarını almalıdır.

 

Sürecin tamamlanması için yapmam gerekenler nelerdir?

Eğitim döneminin sonunda sürecin tamamlanabilmesi ve öğrenciye yapılması gereken %30'luk burs kesintilerinin ödenebilmesi için aşağıdaki belgelerin ofisimize teslim edilmesi zorunludur:

  • Gidilen üniversite tarafından imzalanmış katılım belgesi
  • Bilet/biniş kartı fotokopileri
  • Transkript Nihai rapor 

 

Programı Zamanından Önce Bırakırsam Ne Olur?

Mevlana Değişim Programı'ndan faydalananlar ilgili yönetmeliğin hükümlerini kabul etmiş sayılırlar. Buna göre, değişim programı mücbir sebepler olmadığı müddetçe zamanından önce kesilemez. Öğrencinin anne veya babasının vefat etmesi gibi mücbir sebeplerle değişimi yarım bırakması halinde durumu bildiren bir belgenin ofisimize sunulması zorunludur. Diğer taraftan, öğrencinin değişim programında geçirdiği süre ve aldığı derslerin durumuyla ilgili de yazılı bir belge sağlaması gerekir.

 

Öğretim Üyesi Döndükten Sonra Hangi Belgeleri Teslim Edecek?

Öğretim üyesi bilet geri ödemesini ve yolluklarını alabilmesi için aşağıdaki belgeleri teslim etmelidir:

  • Gidilen kurum tarafından imzalanmış katılım belgesi
  • Gidiş ve dönüş bilet/biniş kartı Nihai rapor